Sơ đồ phòng thi lớp DT7TH, DT6TH hệ GDTX ngày 20-21/9/2014

Sơ đồ phòng thi lớp DT7TH, DT6TH hệ giáo dục thường xuyên ngày 20-21/9/2014, xem chi tiết: So do phong thi 20_21_9_2014 Xem tiếp →

Danh sách xét điều kiện thi tốt nghiệp hệ Giáo dục thường xuyên năm 2014

+ Danh sách đủ điều kiện thi tốt nghiệp năm 2014 lớp DT4TH, xem chi tiết: DS du dk thi tot nghiep 2014_4TH + Danh sách không đủ điều kiện thi tốt nghiệp năm 2014 lớp DT4TH, xem chi tiết: DS khong du DK thi tot nghiep 2014_4TH + Danh sách không đủ điều kiện thi tốt nghiệp năm 2014 lớp DT5TH, xem chi tiết: DS khong du dk thi tot nghiep 2014_DT5TH + Danh sách không đủ điều kiện thi tốt nghiệp Xem tiếp →

Điểm thực tập cuối khóa DT6TH

Điểm thực tập cuối khóa lớp DT6TH hệ giáo dục thường xuyên, xem chi tiết:Diem TH_TTCK DT6TH Hạn chót thắc mắc: hết sáng ngày 20/7/2014. Xem tiếp →

Phòng ôn thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác Lênin

Thông báo thay đổi phòng học ôn thi tốt nghiệp môn chính trị như sau:                – Ngày 27/09/2014: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lên Nin tại giảng đường 300B.                – Ngày 28/09/2014: TTHCM và Đường Xem tiếp →

Lịch chấm báo cáo thực tập cuối khóa lớp DT6TH

Lịch chấm báo cáo thực tập cuối khóa lớp DT6TH hệ giáo dục thường xuyên, xem chi tiết: Phan cong Cham TTCK_ DT6TH Xem tiếp →

Thời gian nộp báo cáo thực tập cuối khóa lớp DT6TH

Thời gian nộp báo cáo thực tập cuối khóa lớp DT6TH hệ giáo dục thường xuyên, xem chi tiết: Thong bao nop bao cao thuc tap Xem tiếp →

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập hệ chính qui năm học 2014 – 2015

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp hệ chính qui năm học 2014 – 2015, xem chi tiết: Giao vien CN_Co van hoc tap_2014_2015 Xem tiếp →

Thay đổi thời khóa biểu học kì IV DT8TH hệ giáo dục thường xuyên

Thời khóa biểu học kì IV lớp DT8TH có thay đổi (cập nhật ngày 14/7/2014), xem chi tiết:Lich hoc HK4-8Tin hoc-14_7_2014 Xem tiếp →

Kế hoạch mở lớp học phần hệ Giáo dục thường xuyên (vét) đợt 2

Kế hoạch và học phí mở lớp học phần hệ Giáo dục thường xuyên (vét) đợt 2: Tin học đại cương 3 và Hệ điều hành nâng cao lớp DT4TH, DT6TH, xem chi tiết:KH mo lop HP vet THDC3_He dieu hanh nang cao Xem tiếp →

Đổi lịch thi các học phần học kì VIII lớp DT6TH hệ GDTX

Để tiện cho học viên DT6TH trả nợ với lớp DT7TH, DT8TH. Nay Trường thay đổi lịch thi các học phần thuộc học kì VIII của lớp DT6TH như sau:    1/ Chuyên đề Java thi: ca 2, sáng ngày 20/9/2014.    2/ Chuyên đề Oracle thi: ca 2, chiều ngày 20/9/2014. Xem tiếp →

Quyết định xóa tên học viên hệ GDTX năm 2014

Quyết định xóa tên học viên hệ giáo dục thường xuyên năm 2014, xem chi tiết: Danh sach xoa ten hv_2014 Xem tiếp →

Thay đổi lịch ôn thi tốt nghiệp các học phần Khoa học Mác – Lênin hệ GDTX 2014

Thay đổi lịch ôn thi tốt nghiệp các học phần Khoa học Mác – Lênin hệ GDTX 2014, xem chi tiết: Thay doi lich on thi TN_2014 Xem tiếp →

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy (đợt 2 – 6/2014)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy (đợt 2 – 6/2014), xem chi tiết Xem tiếp →

Thời khóa biểu học kì VIII DT6TH

Thời khóa biểu học kì VIII lớp DT6TH hệ giáo dục thường xuyên, xem chi tiết: 6TH_16062014 Xem tiếp →

Thông báo lịch thi tốt nghiệp Đại học hình thức giáo dục thường xuyên năm 2014

Học viên DT6TH, DT5TH, DT4TH hệ giáo dục thường xuyên đủ điều kiện thi tốt nghiệp năm 2014 nộp hồ sơ theo thông báo, xem chi tiết: Thi tốt nghiệp DT6TH Xem tiếp →

Lịch chấm báo cáo thực tập cuối khóa lần 2 lớp DH11TH

Báo cáo thực tập cuối khóa lần 2 lớp DH11TH được chấm như sau:    + Giảng viên chấm: cô Khánh,    + Thời gian: lúc 8h00 sáng ngày 12/6/2014,    + Địa điểm: Văn phòng Khoa. Sinh viên đã nộp báo cáo lần 2 lưu ý thời gian để đến báo cáo cho đúng lịch. Xem tiếp →

Kết quả xét tốt nghiệp lớp DH11TH (cập nhật chiều 06/6/2014)

+ Danh sách sinh viên DH11TH đủ điều kiện tốt nghiệp: DH11TH_Dat + Danh sách sinh viên DH11TH không đủ điều kiện tốt nghiệp: DH11TH_Khong dat Hạn chót phản hồi về thầy Phúc phòng khảo thí (KT06) trước ngày 11/6/2014 Xem tiếp →

Thời gian thu học phí học kì 6 lớp DT7TH hệ GDTX năm học 2013 – 2014

xem chi tiết: Thoi gian thu hoc phi HK6_DT7TH NH 2013-2014 Xem tiếp →

Điểm khóa luận tốt nghiệp sinh viên DH11TH

Điểm khóa luận tốt nghiệp sinh viên DH11TH, xem chi tiết: Diem KLTKN_2014 Hạn chót thắc mắc: hết ngày 02/6/2014. Xem tiếp →

Thông tin thêm về chương trình làm việc và tuyển dụng ngày hội việc làm Openday

Một số thông tin thêm về chương trình làm việc và tuyển dụng của TMA trong ngày hội việc làm Openday   + Chương trình giao lưu hợp tác, xem chi tiết Chuong trinh_AGU   + Thông tin tuyển dụng, xem chi tiết Thong tin tuyen dung   + Vị trí tuyển dụng, xem chi tiết Vi tri tuyen dung   Xem tiếp →

Danh sách đóng học phí các học phần mở lớp riêng hệ Giáo dục thường xuyên

Danh sách đóng học phí các học phẩn mở lớp riêng học viên DT4TH, DT5TH, DT6TH xem chi tiết: Hoc phi hoc phan mo lop rieng Xem tiếp →

Lịch thi các học phần mở lớp riêng lớp DT4TH, DT5TH, DT6TH hệ giáo dục thường xuyên

Lịch thi các học phần mở lớp riêng của học viên DT4TH, DT5TH, DT6TH xem chi tiết: Lich thi cac hoc phan vet Xem tiếp →

Bổ sung học viên DT6TH vào danh sách mở lớp riêng

Danh sách học viên DT4TH, DT5TH, DT6TH hệ giáo dục thường xuyên đăng ký mở lớp riêng, chưa có tên bạn Lê Phụng Hiệp. Nay bổ sung thêm bạn Hiệp vào danh sách, xem chi tiết: Bo sung hv vao lop vet Xem tiếp →

Lịch học các học phần mở lớp riêng để kịp thi tốt nghiệp lớp DT4TH, DT5TH, DT6TH

Lịch học các học phần mở lớp riêng để kịp thi tốt nghiệp lớp DT4TH, DT5TH, DT6TH hệ Giáo dục thường xuyên xem chi tiết:Ke hoach mo lop tra no Xem tiếp →

Đăng ký ôn thi và thi tốt nghiệp hệ Giáo dục thường xuyên năm 2014

Đăng ký ôn thi và thi tốt nghiệp hệ Giáo dục thường xuyên năm 2014. Học viên DT4TH, DT5TH, DT6TH đăng ký với lớp trưởng lớp DT6TH (bạn Liêm 0919.272.020).            1/ Mặc định là học viên thi tốt nghiệp 2 học phần: chuyên đề Oracle và chuyên đề Java.            Xem tiếp →

Điểm thực tập cuối khóa DH11TH

Điểm thực tập cuối khóa DH11TH xem chi tiết: Diem Tong hop_TTCK_2014_V02 -Hạn chót thắc mắc: hết ngày 29/5 – Ngày nộp TTCK lần 2: 09/6 – Ngày báo cáo TTCK : Ngày 12/6 (Nhà ND.210) Lưu ý: trong phiếu điểm B1 là điểm của giảng viên hướng dẫn, B2 là giám khảo 2. Xem tiếp →

Lịch thi lại lần 3 học kì VII lớp DT6TH

Lịch thi lại lần 3 học kì VII lớp DT6TH hệ Giáo dục thường xuyên. xem chi tiết: Lich thi lai lan 3_DT6TH Điều chỉnh lịch thi lại lần 3: xem chi tiết Dieu chinh lich thi lan 3 Lưu ý: học viên lớp DT6TH có nhu cầu thi lại lần 3 thì nộp đơn thi lại cho cô Tuyền tại phòng D210 chậm nhất là ngày 06/8/2014. Sau thời gian qui định, sự chậm trễ của các Xem tiếp →

Thời khóa biểu học kì VI lớp DT7TH

Thời khóa biểu học kì VI lớp DT7TH hệ Giáo dục thường xuyên. xem chi tiết: 7TH_26052014 Xem tiếp →

Hội thảo Khoa học và ngày hội việc làm OpenDay

          Để giúp sinh viên mở rộng kiến thức về các công nghệ, giải pháp, những chính sách hỗ trợ cho giáo dục của công ty TMA dành cho sinh viên ngành Tin học cũng như tìm hiểu và tham gia tuyển dụng nhân lực ngành Tin học của doanh nghiệp đối với sinh viên ngành Tin học.          Xem tiếp →

Lịch chấm khóa luận tốt nghiệp DH11TH

Lịch chấm Khóa luận tốt nghiệp DH11TH xem chi tiết tại đây: PC _lich_Cham_KLTN_DH11TH Các bạn sinh viên ngành Tin học lớp DH12TH, DH13TH… có thể đến tham dự để học hỏi và chuẩn bị kiến thức cho mình. Xem tiếp →

Tiêu chí xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2014

Tiêu chí xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2014, các ngành tuyển sinh quy định môn chính và các ngành tuyển sinh không quy định môn chính. xem chi tiết tại đây: tieu chi tuyen sinh 2014 Xem tiếp →

Hướng dẫn đăng ký thuê lễ phục tốt nghiệp năm 2014

Hướng dẫn và đăng ký thuê lễ phục tốt nghiệp năm 2014, hết hạn đăng ký ngày 25/6/2014. xem chi tiết tại đây: thue le phuc tot nghiep Lưu ý: việc thuê lễ phục đăng ký theo lớp, sinh viên các lớp và các khóa trước có thể đăng ký với Bí thư lớp DH11TH, bạn Tây số điện thoại:  01687984572 hoặc lớp trưởng DH11MT, Xem tiếp →

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập cuối khóa DT6TH

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập cuối khóa lớp DT6TH hệ giáo dục thường xuyên. xem chi tiết: Phan cong HD TTCK_ DT6TH_14_5_2014 Xem tiếp →

Điểm thực tập cuối khóa DH11TH nhóm sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp

Điểm thực tập cuối khóa DH11TH nhóm sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp xem chi tiết: Diem TTCK_2014_GD1 Lưu ý: trong file, cột điểm B1 là điểm của giảng viên hướng dẫn, B2 là điểm của 2 giảm khảo.     Xem tiếp →

Thời gian nộp báo cáo TTCK DH11TH

Thời gian nộp báo cáo thực tập cuối khóa lớp DH11TH hạn chót:  15h00 chiều thứ 4 ngày 14/5/2014. Sau thời gian trên sinh viên chậm trễ 1 ngày trừ 1 điểm. Xem tiếp →

Lịch khám sức khỏe cho sinh viên năm cuối hệ chính qui

Trường Đại học An Giang thông báo lịch khám sức khỏe cho sinh viên Tốt nghiệp năm 2014, gởi đến các đồng chí, nhờ các đồng chí thông báo đến Bí thư, Lớp trưởng các lớp. Lịch đăng tải tại địa chỉ: http://youth.agu.edu.vn/?q=node/373   Xem tiếp →

Phân công giảng viên và thời gian chấm thực tập cuối khóa DH11TH

Danh sách giảng viên và thời gian chấm thực tập cuối khóa DH11TH. Xem chi tiết tại đây:PC_Cham_TTCK_DH11TH_09052014_V02 Xem tiếp →

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ 09

Nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học – kỹ thuật tại An Giang, Ban tổ chức  Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang phát động hội thi sáng tạo lần thứ 09 (2014 – 2015). xem chi tiết:02-KH-BTCHT Ke hoach trien khai Hoi thi sang tao…2014-2015_3 Xem tiếp →

Danh sách dự kiến xóa tên HV hệ GDTX HK I năm học 2013 – 2014

Trong danh sách là những học viên không đóng học phí 2 học kì liên tiếp và nghỉ học. Các bạn kiểm tra lại nếu có sai sót thì phản hồi lại cho cô Tuyền tại phòng D210 trước ngày 13/5/2014. Sau thời gian trên, sự chậm trễ của các bạn sẽ không được giải quyết. Xem danh sach: DS Dự kiến xóa tên Xem tiếp →

Thời gian chấm Thực tập cuối khóa giai đoạn 1 (giành cho nhóm làm khóa luận tốt nghiệp DH11TH)

Danh sách giảng viên chấm và thời gian chấm thực tập cuối khóa giai đoạn 1 nhóm khóa luận tốt nghiệp DH11TH. xem chi tiết: PC_Cham_KLTN_GD1 Xem tiếp →

Kế hoạch phát động trong nam CBVC,LĐ năm 2014 của CĐCS trường.

Mời quý thầy cô xem Kế hoạch phát động trong nam CBVC,LĐ năm 2014 của CĐCS trường. Quý thầy gởi bảng đăng ký về BCH Công Đoàn bộ phân 10 trước ngày 12/5/2014. Các file đính kèm: Kế hoạch Nam GVN, CSVN 2014  Mẫu đăng ký nam CNVC  Bảng tổng hợp Nam GVN, CSVN 2014 BCH Công Đoàn BP 10 Xem tiếp →

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy học kỳ hè, năm học 2013 – 2014

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy học kỳ hè, năm học 2013 – 2014 Vui lòng xem chi tiết tại đường link: 103/TB-ĐHAG về việc tổ chức giảng dạy học kỳ hè, năm học 2013 – 2014 Phòng Hành Chính Tổng Hợp.   Xem tiếp →

Biểu mẫu thực tập cuối khóa

Biểu mẫu thực tập cuối khóa DT6TH. Xem chi tiết: Bieu Mau TTCK Xem tiếp →

Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học hệ chính quy học kì II năm học 2013 – 2014

KHÓA THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC Đại học Khóa 11 18/04/2014 03/05/2014 Cao đẳng Khóa 36 Đại học Khóa 12 04/05/2014 19/05/2014 Đại học Khóa 13 Đại học Khóa 14 20/05/2014 05/06/2014 Cao đẳng Khóa 37, 38 Ghí chú: Các Khóa Xem tiếp →

Kế hoạch thực tập cuối khóa lớp DT6TH

Kế hoạch thực tập cuối khóa lớp DT6TH hệ giáo dục thường xuyên xem chi tiết file đính kèm. Đính kèm file: Ke hoach TTCK DT6TH Xem tiếp →

Chào mừng Tân sinh viên năm 2014-2015

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường hân hoan chào đón các bạn tân sinh viên lớp DH15PM, DH15TH, DH15QM, DH15MT,CD39TH niên khoá 2014-2018 đến với đại gia đình Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ – Môi Trường. Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách cam go đầu tiên của 12 năm học phổ thông để tiếp Xem tiếp →

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội lớp, Chi đoàn, Chi hội sinh viên Năm học 2014 – 2015

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ về nhiệm vụ năm học 2014 – 2015; nhằm nhanh chóng ổn định bộ máy Ban Đại diện (BĐD) lớp, Ban chấp hành (BCH) Chi đoàn, Chi hội Sinh viên, nhà trường phối hợp các tổ chức đoàn thể hướng dẫn việc tổ chức Đại hội lớp, Chi đoàn, Chi hội Sinh viên và Đại hội BCH Đoàn, Hội cấp Xem tiếp →
Trang 1 of 1612345...10...Last »