Tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Đào tạo Kỹ sư hóa học (trình độ đại học) có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong sản xuất hóa chất, phân tích hóa học và công tác bảo vệ môi trường nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững. More »

Tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Đào tạo Kỹ sư môi trường (trình độ đại học) có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong công tác bảo vệ môi trường và sản xuất sạch/sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững. More »

Tuyển sinh ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

Đào tạo cử nhân trình độ đại học có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bảo vệ môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và sản xuất sạch/sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước More »

 

Lịch chấm khóa luận tốt nghiệp DH14PM

Lịch chấm khóa luận tốt nghiệp DH14PM, xem chi tiết: lich-cham-kltn-dh14pm_1442017
Để học hỏi và chuẩn bị kiến thức cho mình, các bạn sinh viên CD40TH, DH15TH, DH15PM có thể đến nghe báo cáo của các anh chị DH14PM.
Mời quý Thầy Cô đến cổ vũ cho sinh viên, và các bạn DH14PM đến cổ vũ cho bạn của mình.

 

Lịch chấm khóa luận tốt nghiệp DH14TH

Lịch chấm khóa luận tốt nghiệp DH14TH, xem chi tiết: lich-cham-kltn-dh14th_1442017
Để học hỏi và chuẩn bị kiến thức cho mình, các bạn sinh viên CD40TH, DH15TH, DH15PM có thể đến nghe báo cáo của các anh chị DH14TH.
Mời quý Thầy Cô đến cổ vũ cho sinh viên, và các bạn DH14TH đến cổ vũ cho bạn của mình.

Danh sách sinh viên nợ học phí học kì II năm học 2016 – 2017

Danh sách sinh viên chính qui nợ học phí học kì II năm học 2016 – 2017, xem chi tiết: dsach-cq-no-toi-07-04-17

Lịch chấm thực tập cuối khóa  lớp DH14PM

Lịch chấm thực tập cuối khóa  lớp DH14PM, xem chi tiết: lich-cham-ttck_dh14pm-742017
Lưu ý: sinh viên đến trước giờ báo cáo của mình 15 phút để chuẩn bị.

Lịch chấm thực tập cuối khóa lớp DH14TH

Lịch chấm thực tập cuối khóa  lớp DH14TH, xem chi tiết: lich-cham-ttck_dh14th-742017
Lưu ý: sinh viên đến trước giờ báo cáo của mình 15 phút để chuẩn bị.

Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học HK II năm học 2016 – 2017

Để việc đào tạo của Trường ngày tốt hơn và lợi ích của sinh viên, các bạn sinh viên có thể phản hồi ý kiến qua các trang web sau của Trường: 
+ http://regis.agu.edu.vn
+ http://exams.agu.edu.vn