Category Archives: TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường năm 2021

Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường năm 2021.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

gioi-thieu-nganh-cnktmt-revised-postwebgioi-thieu-nganh-cnkthh-1webgioi-thieu-nganh-qltnmt-postweb

Tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

Tổng quan ngành

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học tại Đại học Am Giang bắt đầu triển khai từ năm 2018. Đây là ngành học đem lại cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về Kỹ thuật hóa phân tích môi trường và hóa dược. Trong quá trình học, sinh viên được trang bị các kiến thức về quá trình và thiết bị trong công nghệ sản xuất hoá chất, kỹ thuật xúc tác trong hoá học,…Đặc biệt, Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học của Trường Đại học An Giang còn cung cấp các kiến thức trong nghiên cứu, điều chế và xác định thành phần các hợp chất thiên nhiên, dược liệu…mang tính tính đặc thù của địa phương An Giang. Do đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ thuận lợi khi xin việc làm.

Thông báo tuyển sinh cao học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường năm 2019

Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường năm 2019.

Chi tiết xin mời xem tại: tbtsch_agu_2019

Tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Tổng quan ngành

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường tại Đại học An Giang bắt đầu triển khai từ năm 2005. Đây là ngành học đem lại cho sinh viên những kiến thức chuyên về Kỹ thuật xử lý môi trường; Kỹ thuật sinh thái; Kỹ thuật sản xuất hữu cơ. Trong quá trình học, sinh viên được trang bị các kiến thức về các phương thức quản lý và các kỹ thuật, quy trình, công nghệ xử lý các chất thải rắn, lỏng và khí từ các nguồn: sinh hoạt và công nghiệp,… để tránh ô nhiễm cho môi trường và đảm bảo phát triển bền vững.

Tuyển sinh ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Tổng quan ngành

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Đại học An Giang bắt đầu triển khai từ năm 2013. Đây là ngành học đem lại cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động Quản lý Tài nguyên và Quản lý Môi trường. Trong quá trình học, sinh viên được trang bị các kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, khối kiến thức chuyên sâu và đa dạng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, tài nguyên biển; quản lý hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho các nhà máy, khu công nghiệp và khu dân cư; kiểm tra giám sát và dự báo ô nhiễm; tư vấn môi trường và công nghệ sạch; đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư và phát triển; các tiêu chuẩn môi trường trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp  ISO14001, VietGap, GlobalGap. Ngoài ra sinh viên còn trang bị nhiều kỹ năng: quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình dự án về bảo vệ môi trường.