Category Archives: HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Kế hoạch phát động trong nam CBVC,LĐ năm 2014 của CĐCS trường.

Mời quý thầy cô xem Kế hoạch phát động trong nam CBVC,LĐ năm 2014 của CĐCS trường.
Quý thầy gởi bảng đăng ký về BCH Công Đoàn bộ phân 10 trước ngày 12/5/2014.

Các file đính kèm:

  1. Kế hoạch Nam GVN, CSVN 2014 
  2. Mẫu đăng ký nam CNVC 
  3. Bảng tổng hợp Nam GVN, CSVN 2014

BCH Công Đoàn BP 10