Cập nhật thông tin cựu sinh viên

images

Thư ngỏ:

Kính gửi các anh chị, các bạn Cựu học sinh, sinh viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường

Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên ra trường đã và đang công tác tại mọi miền của tổ quốc và ở các quốc gia khác trên thế giới. Dù ở cương vị nào, Cựu học sinh, sinh viên của Khoa cũng là những viên gạch đầu tiên trong sự phát triển và lớn mạnh của Khoa và Trường.

Để đáp ứng nguyện vọng của nhiều Cựu , sinh viên, nhân ngày kỷ niệm 15 năm thành lập Trường, Ban biên tập lập Trang liên kết giữa Khoa và Cựu học sinh, sinh viên nhằm tăng cường kết nối tình cảm, động viên công tác giảng dạy, học tập, lao động cống hiến ngày càng tốt hơn. Đây là kênh liên lạc thuận tiện để kết nối Cựu học sinh, sinh viên với nhau.

Mọi ý kiến, tình cảm, và các đề xuất của Cựu học sinh, sinh viên nhanh chóng được cập nhật, thiết thực đóng góp vì sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn sâu rộng, chuyên nghiệp đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội và tạo điều kiện cho Cựu học sinh, sinh viên luôn hướng về nơi đã trải qua những năm tháng đại học.

Để gửi thông tin về Khoa quý vị và các bạn cập nhật các thông tin dưới đây. Nếu các anh chị và các bạn biết được thông tin của các bạn khác có thể cập nhật trực tiếp vào form.

Trân trọng!

Ban biên tập Website Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Môi Trường

 

Related Questions