Học bổng ngành Kỹ thuật Môi trường, Quản lý tài nguyên Môi trường…

Học bổng giành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường, Quản lý tài nguyên Môi Trường, Quản lý Tài nguyên Rừng và Môi trường
Sinh viên nộp hồ sơ xin học bổng về Văn phòng Khoa KTCNMT chậm nhất sáng 24/11/2015.
Hồ sơ xin học bổng: Ho so hoc bong