Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp lớp DT7TH hệ GDTX

Thông báo thời gian nộp hồ sơ xét tốt nghiệp lớp DT7TH hệ Giáo dục thường xuyên hết ngày 19/12/2015 xem chi tiết như sau:
  + Thông báo: Thong bao xet TN khoa 7
  + Mẫu đơn xét tốt nghiệp: DonDeNghiXetTotNghiep_