Quyết định công nhận cấp bằng tốt nghiệp hệ Giáo dục thường xuyên 2016

Quyết định công nhận cấp bằng tốt nghiệp hệ Giáo dục thường xuyên khóa 7 năm 2016, xem chi tiết: QD cong nhan cap bang TN