Cung cấp thông tin sinh viên năm cuối năm học 2015 – 2016

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin sinh viên của Trường và giới thiệu thông tin sinh viên đến các đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu tuyền dụng, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh. SInh viên năm cuối các khóa DH13 và CD38 cung cấp thông tin chi tiết: Cung cap thong tin