Tổ chức thi Toic quốc tế

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang kết hợp với IIG Việt Nam tổ chức kỳ thi TOEIC quốc tế 
tại Trường Đại học An Giang. Cụ thể như sau:
	1. Thời gian đăng ký: hạn chót nộp hồ sơ 28/05/2016
	2. Ngày thi dự kiến: 18/06/2016
	3. Địa điểm thi: Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang
	4. Lê phí thi: 950.000đ/1 thí sinh    
    Chứng chỉ quốc tế do Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (ETS) cấp.
    Chi tiết xin xem file sau đây: Thong bao thi TOEIC.pdf