Thống kê sinh viên đủ điều kiện học bổng khuyến khích học tập HK2 năm 2015-2016

Cán sự các lớp lập danh sách các bạn đủ điều kiện học bổng khuyến khích học tập HK2 năm 2015-2016, gởi qua mail cho cô Thêm chậm nhất 26/8/2016. ĐIều kiện học bổng như sau:
     – Điểm rèn luyện HK2 >=0.65
     – Điểm trung bình HK2 >=2.50
     – Điểm thi 1 môn học >=5.5
     – Điểm kiểm tra 1 môn học (các bài kiểm tra cộng lại, chia ra) >=5.5