Học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng

Học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng. Điều kiện xét học bổng:
 + Không xét điểm rèn luyện,
 + Tính điểm lần 1 hoặc lần 2
Nội dung học bổng xem chi tiết: HB NGUYEN VAN HUONG