Nhận phiếu đóng học phí học kì 1 năm học 2016 -2017

Phiếu đóng học phí học kì 1 năm học 2016 -2017 đã có, các bạn sinh viên có thể đến văn phòng Khoa KTCNMT nhận.