Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kì I năm học 2016 – 2017

Sinh viên còn nợ học phí, tranh thủ đóng để kịp thi học kì I 2016-2017, xem chi tiết: DSSV chính quy nợ HPHK1(2016-2017)