Lịch thi học kì I năm học 2016 – 2017 chính thức

Lịch thi học kì I năm học 2016 – 2017 chính thức, xem chi tiết: lich thi_moi