Đăng ký tham gia cuộc thi “Tài năng học sinh, sinh viên AGU”

Đăng ký tham gia cuộc thi "Tài năng học sinh, sinh viên AGU" mừng Đảng mừng Xuân Đinh Dậu 2017, xem chi tiết: tb-tham-gia-cuoc-thi-tai-nang