Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017, xem chi tiết: tbao-nop-ho-so-xet-tn