Quyết định và hướng dẫn thực hiện trợ cấp xã hội đối với sinh viên

Quyết định và hướng dẫn thực hiện trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ chính qui năm học 2016 -2017:
+ Quyết định trợ cấp xã hội: qd-tcxh
+ Hướng dẫn thực hiện trợ cấp xã hội: hd-tcxh
+ Mẫu đơn: mau-don-tro-cap-xh-moi