Hội thảo trải nghiệm môi trường làm việc và mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên IT

Nhằm nắm bắt công nghệ, trải nghiệm môi trường làm việc năng động và mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên IT. DEK Technologies Vietnam có tổ chức một hội thảo dành riêng cho sinh viên IT năm cuối hay chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Xem chi tiết các file sao:
thong-bao-ht-dek-04-04-2017_new
dek-technologies-invitation