Lịch thi học kì II hệ chính qui năm học 2016 – 2017

Lịch thi học kì II hệ chính qui năm học 2016 – 2017, xem chi tiết: 001_lichthi_hk2-2017_sonhande