Lịch chấm báo cáo thực tập cuối khóa CD39TH

Lịch chấm báo cáo thực tập cuối khóa CD39TH, xem chi tiết: lich-cham-bao-cao-ttck_cd39th_280317
Lưu ý: sinh viên đến trước 15 phút để chuẩn bị.