Nộp báo cáo thực tập cuối khóa lớp DH14TH và DH14PM

Thời gian thực tập cuối khóa lớp DH14TH và DH14PM đã gần hết, sinh viên hai lớp nộp cho cô Tuyền tại Văn phòng Khoa như sau:
  + 02 quyển báo cáo TTCK đóng bìa cứng (kèm 02 CD chứa chương trình cài đặt, báo cáo và phần mềm hỗ trợ kèm theo);
  + Phiếu đánh giá kết quả thực tập của cơ quan (M05, để trong phong bì);
  + Nhận xét của GVHD.
  + Thời gian nộp: từ ngày 03/4/2017 đến 05/04/2017
Lưu ý: Nếu không có xác nhận của cơ quan thực tập hoặc không có nhận xét của GVHD xem như không hoàn thành TTCK, sinh viên nộp sau thời gian qui định trên sẽ không được giải quyết.