Lịch chấm thực tập cuối khóa lớp DH14TH

Lịch chấm thực tập cuối khóa  lớp DH14TH, xem chi tiết: lich-cham-ttck_dh14th-742017
Lưu ý: sinh viên đến trước giờ báo cáo của mình 15 phút để chuẩn bị.