Danh sách sinh viên nợ học phí học kì II năm học 2016 – 2017

Danh sách sinh viên chính qui nợ học phí học kì II năm học 2016 – 2017, xem chi tiết: dsach-cq-no-toi-07-04-17