Lịch chấm khóa luận tốt nghiệp DH14TH

Lịch chấm khóa luận tốt nghiệp DH14TH, xem chi tiết: lich-cham-kltn-dh14th_1442017
Để học hỏi và chuẩn bị kiến thức cho mình, các bạn sinh viên CD40TH, DH15TH, DH15PM có thể đến nghe báo cáo của các anh chị DH14TH.
Mời quý Thầy Cô đến cổ vũ cho sinh viên, và các bạn DH14TH đến cổ vũ cho bạn của mình.