Lịch chấm khóa luận tốt nghiệp DH14PM

Lịch chấm khóa luận tốt nghiệp DH14PM, xem chi tiết: lich-cham-kltn-dh14pm_1442017
Để học hỏi và chuẩn bị kiến thức cho mình, các bạn sinh viên CD40TH, DH15TH, DH15PM có thể đến nghe báo cáo của các anh chị DH14PM.
Mời quý Thầy Cô đến cổ vũ cho sinh viên, và các bạn DH14PM đến cổ vũ cho bạn của mình.