Đăng ký học kì hè năm học 2016 – 2017

Đăng ký học kì hè năm học 2016 – 2017, xem chi tiết: tb_tochuchk163
+ Mẫu đơn đăng ký: _32_don-de-nghi-mo-hoc-phan-va-dang-ky-hoc_-2
Lớp trưởng các lớp lập danh sách theo mẫu trên. gởi bản in và file về cho cô Tuyền tại văn phòng Khoa KTCNMT chậm nhất là sáng ngày 18/5/2017