Kết quả xét tốt nghiệp tạm thời năm học 2016 -2017

Kết quả xét tốt nghiệp tạm thời năm học 2016 -2017, nếu có vấn đề gì sinh viên liên hệ thầy Phúc phòng Khảo thí KT05 điều chỉnh càng sớm càng tốt, xem chi tiết:
+ Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp: tn_2017
+ Danh sách không đủ điều kiện tốt nghiệp: ktn_2017