Lịch thi học kì 3 năm học 2016 – 2017

Lịch thi học kì 3 năm học 2016 – 2017, xem chi tiết: lich-hk3