Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ vừa làm vừa học đợt 2, năm 2017

Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ vừa làm vừa học đợt 2, năm 2017: tb-tuyen-sinh-dh-cd-vlvh-dot-2