Tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, năm 2022

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Tổng quan ngành

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường được đào tạo tại Đại học An Giang bắt đầu từ năm học 2005 – 2006. Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên về kỹ thuật xử lý môi trường; ứng dụng các kỹ thuật sinh thái trong xử lý môi trường; kỹ thuật và ứng dụng vật liệu mới xử lý môi trường; tái chế và tái sử dụng chất thải hợp lý. Ngoài ra sinh viên có thể lựa chọn học tập ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, sinh học nông nghiệp hữu cơ thân thiện môi trường. 

Thời gian Đào tạo: 4 năm

Bằng cấp: Kỹ sư

Kỹ năng được đào tạo:

 • Thiết kế các quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.
 • Vận hành và bảo trì các hệ thống xử lý chất thải.
 • Thiết kế các quy trình xử lý nước cho các công trình cấp nước đô thị và nông thôn.
 • Ðánh giá các tác động môi trường cho các dự án phát triển ở đô thị và nông thôn.
 • Tham gia cùng với một số ngành chuyên môn khác trong việc quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
 • Nghiên cứu khoa học trong những lĩnh vực có liên quan đến Kỹ thuật và Quản lý Môi trường; kỹ thuật sinh thái; sản xuất nông nghiệp hữu cơ thân thiện môi trường.
 • Xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn môi trường: ISO 14000, ISO 14001, ISO 14002; tư vấn môi trường, xây dựng chính sách môi trường và tổ chức thực hiện quản lý môi trường cho doanh nghiệp.
 • Giám sát môi trường.
 • Tư vấn ứng dụng các công nghệ sản xuất sạch hơn, đánh giá vòng đời sản phẩm cho doanh nghiệp.
 • Làm việc tại các phòng thử nghiệm sinh học, hóa học, môi trường, chất lượng sản phẩm…

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại:

 • Cấp Bộ ở lĩnh vực có liên quan,
 • Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh,
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng chức năng khác,
 • Khu chế xuất, khu công nghiệp,
 • Nhà máy sản xuất,
 • Đảm nhiệm công tác môi trường ở các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất,
 • Kỹ sư thiết kế, vận hành các công trình xử lý môi trường ở các công ty tư vấn, dịch vụ môi trường,
 • Khởi nghiệp với các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi trường,
 • Các trường Đại học, Cao đẳng, Viện, Trung tâm nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ,…

Các tổ hợp xét tuyển

 • A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
 • B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn
 • C15: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Chỉ tiêu năm 2022:  30 chỉ tiêu.

Thông tin thêm xin liên hệ:

TS. Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Email: nthung@agu.edu.vn

Điện thoại: 0946553261.