Tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Tổng quan ngành

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường tại Đại học An Giang bắt đầu triển khai từ năm 2005. Đây là ngành học đem lại cho sinh viên những kiến thức chuyên về Kỹ thuật xử lý môi trường; Kỹ thuật sinh thái; Kỹ thuật sản xuất hữu cơ. Trong quá trình học, sinh viên được trang bị các kiến thức về các phương thức quản lý và các kỹ thuật, quy trình, công nghệ xử lý các chất thải rắn, lỏng và khí từ các nguồn: sinh hoạt và công nghiệp,… để tránh ô nhiễm cho môi trường và đảm bảo phát triển bền vững.

Thời gian Đào tạo: 4 năm

Bằng cấp: Kỹ sư

Kỹ năng được đào tạo:

 • Thiết kế các quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường. Vận hành và bảo trì các hệ thống xử lý chất thải.
 • Thiết kế các quy trình xử lý nước cho các công trình cấp nước đô thị và nông thôn.
 • Ðánh giá các tác động môi trường cho các dự án phát triển ở đô thị và nông thôn.
 • Tham gia cùng với một số ngành chuyên môn khác trong việc quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
 • Nghiên cứu khoa học trong những lĩnh vực có liên quan đến Kỹ thuật và Quản lý Môi trường; kỹ thuật sinh thái; sản xuất hữu cơ.
 • Xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn môi trường: ISO 14000, ISO 14001, ISO 14002; tư vấn môi trường, xây dựng chính sách môi trường và tổ chức thực hiện quản lý môi trường cho doanh nghiệp.
 • Giám sát môi trường.
 • Tư vấn ứng dụng các công nghệ sản xuất sạch hơn, đánh giá vòng đời sản phẩm cho doanh nghiệp.
 • Làm việc tại các phòng thử nghiệm sinh học, hóa học, môi trường, chất lượng sản phẩm…

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Công ty, tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước, viện trường và trung tâm nghiên cứu.

Các tổ hợp xét tuyển

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • A18: Toán, Hóa học, Khoa học xã hội
 • B00: Toán, Hóa học, Sinh học

Chỉ tiêu năm 2020:  30 chỉ tiêu.

Điểm trúng tuyển 2019: 14 điểm