Hội thảo “Giao lưu Hỏi và Đáp – Học thuật – Việc làm” cho sinh viên khoa Kỹ thuật- công nghệ- môi trường