Khoa Kỹ thuật- Công nghệ- Môi trường đón tiếp và làm việc với Gs. Ts Nguyễn Hữu Trí trường Jade University (Đức).

Giảng viên khoa Kỹ thuật- Công nghệ- Môi trường cùng Gs. Ts. Nguyễn Hữu Trí trao đổi và bàn luận hợp tác về tự động hóa theo cách mạng công nghệ 4.0

 

20180410_134038

Thầy Nguyễn Trần Nhẫn Tánh- Trưởng khoa Kỹ thuật- Công nghệ- Môi trường trao đổi một số nội dung liên quan về tự động hóa.