Công ty TNHH thiết bị khoa học Huỳnh Phát viếng thăm khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường và tìm hiểu về cơ hội hợp tác sắp tới.

20180426_100918_977

 

 

 

 

 

  

 

20180426_100856_778

 

 

 

 

 

 

 

20180426_100844_683