Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường (Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và Khoa Khoa học Môi trường và Đời sống (Đại học Okayama) tổ chức Hội thảo Quốc tế về Sử dụng Bền vững Tài nguyên Nước.

Ngày 8 tháng 1 năm 2021, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường (Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và Khoa Khoa học Môi trường và Đời sống (Đại học Okayama) đã tổ chức Hội thảo Quốc tế về Sử dụng Bền vững Tài nguyên Nước.

Hội thảo này nhằm:

– Trao đổi kiến ​​thức về bền vững nước

– Thảo luận về các giải pháp đối phó với các thách thức về nước

Hội thảo được thiết kế đặc biệt để giải quyết các thách thức về nước do các chuyên gia của các tổ chức nêu ra. Và thông qua cuộc họp này, chúng tôi dự kiến ​​sẽ có những cuộc thảo luận sâu sắc nhằm tìm kiếm các giải pháp chiến lược toàn diện để giải quyết các vấn đề về nước.

z2276939163928_28da9f22067d78d10077017f3403a781

Xem thêm chi tiết hội thảo tại: https://conference.agu.edu.vn/water/home.html?fbclid=IwAR2XqEZFzA65Sqnu8CVCBN5S8v8vnqGuiZf8QyCbHCsTpveU9dYZJ3CYzro