Lễ Tốt nghiệp năm 2021

Ngày 27/02/2022, Khoa kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho Tân cử nhân, Tân kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên và môi trường và ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường năm 2021.

Một số hình ảnh Lễ tốt nghiệp năm 2021

van-nghe-chao-mung-buoi-leimg_3424img_3438_eg_5138ts-phan-truong-khanh-trao-khen-thuong-cho-cac-tan-cu-nhan-vuot-kho-hoc-gioi _eg_5159 ts-nguyen-tran-nhan-tanh-trao-khen-thuong-sinh-vien-da-dat-thanh-tich-xuat-sac-trong-nghien-cuu-khoa-hoc-cho-tan-cu-nhan-huynh-do-hieu-nhu-dh18qmts-nguyen-tran-nhan-tanh-trao-bang-cho-cac-tan-cu-nhan _eg_5167 _eg_5168 _eg_5171quy-thay-co-va-cac-dai-bieu-tham-du-buoi-letap-the-giang-vien-tham-du-chup-anh-luu-niem-cung-cac-tan-cu-nhancac-tan-ky-su-tung-mu-ket-thuc-buoi-le