Lễ Tốt nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học năm 2022

Ngày 27/8/2022, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. HCM đã trao bằng tốt nghiệp đại học cho các Tân kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học năm 2022.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ tốt nghiệp

lik_4033-1z3695849861736_11871541b5b6c1486b875e2113e1944a-1z3695850356289_adb1ccc7187d0ecaad574bc98e3820f8-1lik_4167