Lễ chào mừng tân sinh viên năm học 2022-2023

Ngày 20/10/2022 vừa qua, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường tổ chức Lễ chào mừng tân sinh viên lớp DH23QM, DH23MT và DH23KH.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

z3822004287337_30d7ec3613ccdbc6819796edb2123eeez3822004279987_fe41f7d94c85304925f1043ef4a4f6dfz3822004279995_a526245b5344a00449c9d6308669c703z3822004279985_367bc75b56b0037b59ceeb6bad6e5b58z3822004272079_1e8ceb7a5f403191168e51639d620136z3822004263539_944047aff7bab4b117c86dc88abe2cefz3822004311197_41c9b2857ebd698d7cbd847f056b2fd4c2e78a15ac806bde32916beb6b174d828adcd393z3822004319834_806bbc07f2ed2e59bbbefb70eca0fbfaz3822004303114_5fdce0654a1e6a2e21a050803591c5b9