Hội nghị học tốt 22/12/2022

Thành phần tham dự là tập thể Giảng viên, tất cả sinh viên của Khoa KT-CN-MT cùng với các khách mời đến từ Công ty Cổ phần Giải pháp môi trường ARES, Công ty Ajinomoto và Công ty Cổ phần Y dược Tín An.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ trẻ trung, năng động của các bạn đến từ lớp 20QM kết hợp với các nội dung báo cáo bổ ích được Thầy/Cô và các bạn sinh viên, bao gồm:

  • Báo cáo 1: Những phương pháp học tập tốt – SV: Nguyễn Trương Thế Vinh, lớp DH20MT.
  • Báo cáo 2: Những trở ngạị đầu năm học, điều chỉnh phương pháp học tập đạt kết quả cao HKI năm học 2022-2023 và kinh nghiệm tự học Tiếng Anh – SV: Nguyễn Thị Thanh Ngân (DH21KH) – Ôn Ngọc Hồng Ngân (DH22KH).
  • Báo cáo 3: Phương pháp học tốt các môn thí nghiệm – DH20QM

Tiếp nối chương trình là những chia sẻ của khách mời đế từ các Công ty Cổ phần Giải pháp môi trường ARES, Công ty Ajinomoto và Công ty Cổ phần Y dược Tín An. Đó là những chia sẻ mang đầy tính thực tế, mở mang tầm nhìn cũng như cơ hội việc làm tại các công ty sau khi tốt nghiệp, giúp cho các bạn SV có thêm động lực để phấn đấu!

Kết thúc chương trình là phần thảo luận, đặt câu hỏi trao đổi của sinh viên cùng Ban tổ chức về Kinh nghiệm và cách thức học tập ngày càng tốt hơn.

Mến chúc quý Thầy/Cô cùng toàn thể sinh viên khoa KT-CN-MT sẽ đạt được nhiều thành tích tốt trong năm học 2022-2023.

aeec3b28f7e62fb876f7 b89ef8ea3724ef7ab635

Các tiết mục văn nghệ

738410d4df1a07445e0b

Đại diện Lãnh đạo khoa – TS Nguyễn Thanh Hùng phát biểu

3de2e2a82c66f438ad77 1be848c1860f5e51071e a194f8f3363dee63b72c 9ef76e7137b6efe8b6a7

Các báo cáo của các bạn SV

e1af16224fe597bbcef4 627f06885f4f8711de5e 3f3ab5d4ec13344d6d02 e33a407319b4c1ea98a5  419368833144e91ab055 1e9565ab3c6ce432bd7d

Chia sẻ của các công ty và thảo luận của các bạn SV

bedd07ba5e7d8623df6c

Thầy/Cô và tập thể các bạn SV khoa KT-CN-MT