Sinh viên nhận Học bổng thực tập tại Đức năm 2023

767790c00978d3268a69

SV. Ôn Ngọc Hồng Ngân – DH22KH

Chúc mừng SV. Ôn Ngọc Hồng Ngân, sinh viên năm thứ 2 của ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học – BM KTHS đã được học bổng thực tập tại Đức, thời gian thực tập từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2023.

Chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong hành trình mới này!