Kết quả vòng 1: Cuộc thi chế tạo sản phẩm Hoá học xanh

Hội đồng tuyển chọn đã chấm chọn được 4 sản phẩm dự thi thông qua Vòng 1, bao gồm:khong-co-tieu-de

Chúc mừng các tác giả của 4 đề tài được chọn và sẽ tiếp tục tham dự ở Vòng 2 – Vòng thực hiện chế tạo sản phẩm trực tiếp tại trường Đại học An Giang.