10 lĩnh vực sinh viên ra trường có việc làm cao nhất

Theo báo điện tử Vnexpress ngày 27/5/2023 nêu thông tin trong báo cáo tình hình việc làm sinh viên giai đoạn 2018-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công bố sáng 26 tháng 5 năm 2023. Trong 22 lĩnh vực đào tạo, Môi trường và Bảo vệ môi trường dẫn đầu về tỷ lệ sinh viên có việc làm trong năm 2021. Xếp sau lần lượt là Nông-Lâm-Thủy sản, Nghệ thuật. Thông tin tại địa chỉ: https://vnexpress.net/10-linh-vuc-sinh-vien-ra-truong-co-ty-le-viec-lam-cao-nhat-4610419.html

Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tự hào là một trong những trường đào tạo lĩnh vực Môi trường và Bảo vệ môi trường khá sớm ở khu vực ĐBSCL (năm 2005  với ngành Kỹ thuật môi trường). Hiện nay Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh đang tuyển sinh trình độ Đại học năm 2023 với 2 ngành thuộc lĩnh vực Môi trường và Bảo vệ môi trường là ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường và ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thêm tại: https://tech.agu.edu.vn/?p=3813

vnexpress