Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa

          Ngày 01/11/2023, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp khoa “Khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong lĩnh vực kỹ thuật tại Trường Đại học An Giang”.

hinh-3Quý Thầy/Cô Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm nghiên cứu

         Đề tài do ThS. Huỳnh Thị Thanh Trúc, Giảng viên Khoa KT-CN-MT làm chủ nhiệm; TS. Trịnh Thị Hồng, Giảng viên Khoa KT-CN-MT và Lý Nguyễn Ngọc Hân, sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học, khoa KT-CN-MT làm thành viên.

          Đề tài nghiên cứu với mục tiêu: (1) Khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong lĩnh vực kỹ thuật đang học tập ở Trường Đại học An Giang, từ năm 2018-2022; (2) Đề xuất giải pháp nâng cao số lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học trong sinh viên ở lĩnh vực kỹ thuật ở Trường Đại học An Giang.

           Hội đồng đã đánh giá cao tính thiết thực của đề tài và sự cố gắng của nhóm nghiên cứu trong thực hiện nghiên cứu khoa học. Hội đồng đã có những nhận xét, góp ý chi tiết giúp chủ nhiệm đề tài có thể hoàn thiện nghiên cứu của mình. Kết quả, Hội đồng khoa học đánh giá nghiên cứu đạt kết quả Tốt.

hinh-1Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

hinh-2Quý Thầy/Cô Hội đồng đóng góp ý kiến cho Chủ nhiệm đề tài

hinh-4Chủ nhiệm đề tài cùng thành viên tham gia nghiên cứu.