Đào tạo song bằng

         Vừa qua, Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký kết thành công với Đại học Jade – CHLB Đức chương trình đào tạo song bằng.

         Theo đó, sinh viên học tại Khoa KTCNMT sẽ được giới thiệu chuyển sang Đức học để lấy bằng kỹ sư tại Đại học ứng dụng Jade, và đồng thời lấy được bằng thứ hai về kỹ sư/cử nhân tại Đại học An Giang. Quá trình học tập tại Đức được miễn phí hoàn toàn cho đến khi lấy được bằng kỹ sư.

jln_8903_dxoTS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh – Trưởng khoa KTCNMT, PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, ĐHQG TP.HCM

jln_8889_dxoTS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh – Trưởng khoa KTCNMT (bìa trái), PGS. TS Võ Văn Thắng cùng lãnh đạo Trường Đại Học Jade

z4950410960818_11c73146ded208a232eb50df626d88d1z4950410960104_bf500e471575859e0c21ad5c9b325430z4950410959109_2cc29184ecebc0c879e3b1a49eff1649img_5168_dxoSV. Ôn Ngọc Hồng Ngân – DH22KH, ngành CNKTHH đang học tập tại trường ĐH Jade