Thực tập thực tế_Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường

Vừa qua, sinh viên lớp DH22QM và DH21QM đã có chuyến thực tập thực tế chuyên môn tại tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa, đây là một học phần trong chương trình đào tạo của ngành.

Chuyến đi tạo cho sinh viên có cơ hội tham quan các nhà máy xử lý nước thải, khí thải, và xử lý chất thải rắn. Sinh viên được tiếp xúc với các quy trình và hiểu rõ về chính sách bảo tồn, khai thác theo hướng phát triển bền vững tại địa phương.

Chuyến thực tập thực tế đã đóng góp vào việc phát triển một số kỹ năng cho sinh viên, bao gồm khảo sát, nghiên cứu thực địa, phương pháp học tập và làm việc nhóm khi tiếp xúc với thực tế. Ngoài ra, trải nghiệm từ chuyến đi cũng giúp mở rộng kiến thức và tích lũy kinh nghiệm quan trọng cho sự phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Một số hình ảnh của chuyến đi:

1
Buổi trao đổi của công ty TNHH XD-TM & SX Nam Thành Ninh Thuận và Đoàn sinh viên Trường Đại học An Giang tại hội trường

3Đoàn sinh viên Trường Đại học An Giang tham quan thực tế tại xưởng công ty TNHH XD-TM & SX Nam Thành Ninh Thuận

4Đoàn trao cờ lưu niệm cho công ty TNHH XD-TM & SX Nam Thành Ninh Thuận

56Đoàn sinh viên sinh hoạt tại hệ thống xử lý nước rỉ rác và bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh

78

Đoàn sinh tham quan Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt phía Nam