Thực tập thực tế – Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học năm học 2023-2024

Học phần “Thực tập thực tế” giúp cho SV củng cố lại kiến thức các môn học lý thuyết, nghe báo cáo và cọ sát với thực tế tại các nhà máy; Rèn luyện cho SV kỹ thuật một số kỹ năng khảo sát, phương pháp học và làm việc theo nhóm; Trên cơ sở, kiến thức và kỹ năng đó, SV có điều kiện mở rộng kiến thức của mình, tích luỹ kinh nghiệm cho quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp.

Tham quan thực tập thực tế của lớp DH22KH, một số hình ảnh:   z5333433327921_592851861a3a4da4e5532fad085f96b8

Công ty Cổ phần Dầu cá Châu Á

z5333433322120_0bcbb918db51899634f6c7739388ca69

Công ty Xuất nhập khẩu Mỹ phẩm Winlab Ba Xuyên

z5333433316706_35841c65d5de817ca0a7e492e56b372f

Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

z5333433311880_326c2c7564a3bddc3c7f2470747a2562

Công ty TNHH Vị Nguyên

Các buổi tham quan thực tế ở các công ty, nhà máy không chỉ là cơ hội để sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực tế mà còn giúp họ xác định được hướng đi cho sự nghiệp của mình. Những trải nghiệm này không chỉ cung cấp kiến thức và kinh nghiệm quý báu mà còn giúp sinh viên xây dựng mối quan hệ và mạng lưới chuyên môn. Từ đó, các bạn có thể tự tin hơn trong việc định hình và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình.