Hội thảo Khoa học và ngày hội việc làm OpenDay

          Để giúp sinh viên mở rộng kiến thức về các công nghệ, giải pháp, những chính sách hỗ trợ cho giáo dục của công ty TMA dành cho sinh viên ngành Tin học cũng như tìm hiểu và tham gia tuyển dụng nhân lực ngành Tin học của doanh nghiệp đối với sinh viên ngành Tin học.
         Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường đã chủ động kết hợp và liên hệ với công ty TMA Solutions tổ chức hội thảo và ngày hội việc làm…
xem chi tiết: Thong bao