Thông tin liên hệ

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường

  • Khu văn phòng khoa, Đại học An Giang, số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  • Điện thoại VP Khoa: 0766 516 132 – 0766 256565 (số nội bộ 1044)
  • Website: http://tech.agu.edu.vn

 

Để lại một trả lời