Biểu mẫu dành cho sinh viên (hệ Chính qui)

I. Đào tạo

 1. Phiếu xác nhận thanh toán
 2. Phiếu đăng ký cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng
 3. Phiếu đăng ký cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất
 4. Phiếu đề nghị rút bớt học phần đã đăng ký
 5. Phiếu đăng ký học phần 
 6. Phiếu đề nghị rút điểm học phần
 7. Phiếu đề nghị rút học phần trễ hạn 
 8. Kế hoạch học tập toàn khóa (dành cho sinh viên đăng ký học chuơng trình 2)
 9. Đơn xin nhập học
 10. Đơn xin học chương trình thứ 2
 11. Đơn xin chuyển nhóm học phần
 12. Đơn đăng ký học, thi cải thiện điểm
 13. Danh sách sinh viên đăng ký học học phần thay thế
 14. Đơn xin ngưng học, bảo lưu kết quả học tập
 15. Đơn xin chuyển điểm học phần tương đương
 16. Đơn xin chuyển hệ đào tạo
 17. Đơn xin thi lại lần 2 
 18. Đơn xin thi lại lần 2 tính điểm lần 1
 19. Đơn xin học BDVH ôn thi đại học, cao đẳng
 20. Đơn xin học lại và thi lại (dành cho các lớp liên thông)
 21. Đơn xin phúc khảo bài thi (học kỳ)
 22. Đơn xin nghỉ học
 23. Đơn xin xét tốt nghiệp 
 24. Đơn xin miễn giảm học phần GDQP
 25. Đơn xin miễn giảm học phần Giáo dục thể chất
 26. Đề nghị chuyển sang học chương trình 2
 27. Đơn xin mở học phần và đăng ký học (Đối với các học phần không mở trong học kỳ dành cho SV năm cuối hoặc thuộc các khóa đã ra trường)
 28. Mẫu giấy xác nhận hoàn tất chương trình học
 29. Đơn mượn thiết bị
 30. Bản dự trù hóa chất 

II. Công tác sinh viên

 1. Giấy xác nhận sinh viên
 2. Phiếu đăng ký sinh viên
 3. Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên
 4. Biểu mẫu đánh giá hoạt động của nhân viên Văn phòng Khoa (Mới)

III. Thực tập cuối khóa (TTCK) và Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)

 1. Phiếu đăng ký thực tập cuối khóa
 2. Đề cương thực tập cuối khóa 
 3. Mẫu báo cáo thực tập cuối khóa
 4. Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
 5. Phiếu đánh giá kết quả thực tập của đơn vị thực tập
 6. Phiếu đánh giá kết quả thực tập của giảng viên hướng dẫn 
 7. Phiếu chấm điểm thực tập cuối khóa của phản biện
 8. Phiếu đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp
 9. Đơn xin bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
 10. Phiếu xin giấy giới thiệu
 11. Mẫu viết báo cáo chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp
 12. Mẫu chấm điểm khóa luận tốt nghiệp

 

Để lại một trả lời