Biểu mẫu dành cho Cán bộ – Giảng viên

 1. Mẫu đề cương chi tiết học phần (Theo quyết định Số: 06/2013/QĐ-ĐHAG) Mới
 2. Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
 3. Mẫu viết báo cáo chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp
 4. Quyết nghị Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp
 5. Mẫu chấm khóa luận tốt nghiệp
 6. Biên bản kiểm phiếu buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
 7. Phiếu đánh giá kết quả thực tập cuối khóa của giảng viên hướng dẫn 
 8. Phiếu chấm điểm thực tập cuối khóa của giảng viên 
 9. Phân công giảng dạy
 10. Mẫu kê khai thừa giờ
 11. Bảng kê khai thanh toán tiền dạy thừa giờ (dành cho Giảng viên giảng dạy các lớp hệ VLVH)
 12. Giấy đề nghị làm hợp đồng thỉnh giảng
 13. Phiếu đăng ký sử dụng phòng đột xuất
 14. Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất
 15. Phiếu đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu
 16. Phiếu đề nghị thay đổi phân công giảng dạy
 17. Bản Kê khai thanh toán thừa giờ (VLVH)
 18. Phiếu đăng ký sử dụng phòng học ngoài giờ
 19. Phiếu đề nghị sắp thời khóa biểu thỉnh giảng
 20. Phiếu đăng ký giảng dạy thực hành – thí nghiệm
 21. Phiếu yêu cầu công việc (Mới)
 22. Biểu mẫu đánh giá hoạt động của nhân viên Văn phòng Khoa (Mới)
 23. Chi ủy Chi bộ 12 
 24. Hồ sơ nghiên cứu khoa học 
 25. Hồ sơ công tác sinh viên
 26. Hồ sơ Đào tạo – Kiểm định chất lượng 
 27. Hồ sơ đối ngoại 
 28. Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
 29. Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường
 30. Bộ môn Kỹ thuật Hóa- Sinh
 31. Hồ sơ sau Đại học
 32. Hồ sơ năng lực
 33. Hồ sơ thi đua khen thưởng
 34. Lưu công văn Chi bộ 12
 35. Hồ sơ nhân sự
 36. Kế hoạch

Thông tin công văn lưu trữ của khoa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một trả lời